Cog Icon signifying link to Admin page

Aberhafesp Community Council

Notice of Casual Vacancy

Added on 26 January 2021

ABERHAFESP CYNGOR CYMUNED

RHIWCYNON WARDIAU

 

Sedd Wâg Achlysurol

Mae Sedd Wâg achlysurol yn bodoli ar y Cyngor uchod oherwydd

 

Ymddiswyddiad/ y Cynghorydd Alun L Pryce

Bydd etholiad yn cael ei gynnal i lenwi'r sedd wag / seddi gwag os gwneir cais ysgrifenedig gan 10  o Etholwyr Llywodraeth Leol ar gyfer yr ardal etholiadol honno i'r Swyddog Canlyniadau:

Caroline Turner

Y Swyddog Canlyniadau, Neuadd Y Sir, Llandrindod LD1 5LG

 

Erbyn :  Dydd Llun 15th Chwefror 2021

 

Os na dderbynnir cais bydd y Cyngor Cymuned yn llenwi’r seddi trwy gyfethol.

 

Yn unol â Rheoliadau 2020 Llywodraeth Leol (Coronafirws) (Gohirio Etholiadau) (Cymru) 2020, pe bai etholiad yn cael ei galw bydd yn cael ei drefnu ar gyfer dyddiad ar ôl 1 Chwefror 2021

 

ABERHAFESP COMMUNITY COUNCIL

RHIWCYNON WARD

 

Casual Vacancy

 

A Casual Vacancy exists on the above Council because of the

 

Resignation of Councillor  Alun L Pryce

 

An election will be held to fill the vacancies if a written request is made by 10 Local Government Electors for the electoral area to the Returning Officer:

 

Caroline Turner

The Returning Officer, County Hall, Llandrindod Wells LD1 5LG

 

By : Monday 15th February 2021

 

If no request is received, the Community Council will fill the vacancy by co-option.

 

In accordance the Local Government (Coronavirus) (Postponement of Elections) (Wales) Regulations 2020, should an election be called it will be schedule for a date after 1 February 2021

 

Dyddiad yr hysbysiad / Date of Notice:  26th January 2021

Cyhoeddwyd ag Argraffwyd gan

Printed and Published by the

 

Clerk – Mrs Rachel Hamer, Oakdene, Bwlch y Ffridd, Newtown, Powys SY16 3HX

^